Aktuality

Kalendář

Pohotovost

Pouze víkendy a svátky:
Pro dospělé: 8.00-16.00 h
Pro děti: 8.00-14.00 h
Tel.: +420 384 358 276
Zdravotnická záchr. služba: 155

Domů 9 Aktuality 9 Článek pro Dačický zpravodaj – leden 2020

Článek pro Dačický zpravodaj – leden 2020

Článek pro Dačický zpravodaj leden 2020:

Ani se to nezdá, ale Nemocnice Dačice,a.s. na sklonku roku 2019 oslavila 10 let fungování pod Jihočeským krajem jako jeho 8. nemocnice. Zápisem do Obchodního rejstříku den 10.11.2009 vznikla sice malá nemocnice, která po schválení činnosti Ministerstvem zdravotnictví ČR zahájila k 1.2.2010 i zdravotnickou činnost v několika svých ambulancích a na lůžkách Léčebny dlouhodobě nemocných. Začátky nebyly jednoduché, budovy volaly po technických úpravách a opravách, přístroje bylo třeba obměnit a inovovat, personál byl po dlouhodobé existenční nejistotě nestabilní. Měli jsme záměr vybudovat z toho co zbylo po všech procesech různých typů privatizace smysluplné pracoviště, které bude součástí ambulantního spektra privátních a neprivátních ambulancí v Dačicích a dobře fungující Léčebnu dlouhodobě nemocných s částí zaměřenou na rehabilitační péči. Rehabilitace na těchto lůžkách není žádnou zdravotní pojišťovnou hrazena, a proto jsme hledali podporu u našeho zřizovatele Jihočeského kraje a byli jsme naštěstí vyslyšeni.

Za těch 10 let jsme vybudovali pavilon ambulantní rehabilitace s přístroji a kvalitními fyzioterapeuty, které nám okolní pracoviště nejen závidí, ale i přetahují. Všechna naše pracoviště obnovila přístrojové vybavení, byly provedeny rekonstrukce provozů, ordinací a oddělení. Některé problémy jsme schopni řešit rychle ale některé na nás nezávisí. A tak ani nám se nevyhýbají personální problémy zdravotnických zařízení v ČR. Všichni stárneme a  obměna lékařů a sester není ideální, najít např. interního lékaře, který by u nás chtěl pracovat je velice složité. Snad se nám v roce 2020 poštěstí.

V letošním roce jsme kompletně rekonstruovali jedno patro Léčebny dlouhodobě nemocných a vybudovali zde koupelny na pokojích pacientů. Byla to veliká akce a ráda poděkuji všem firmám, které se na rekonstrukci podíleli za jejich práci a snahu udělat vše ve vysoké kvalitě a v termínu. Kdo z čtenářů přestavuje starší dům, a ten náš je z 50-tých let minulého století, ví jak je to těžké a komplikované. Ale překážek se nebojíme, překonáváme je již 10 let a tak v tomu budeme i pokračovat nadále. Rádi bychom v roce 2020 zrekonstruovali i druhou část oddělení abychom mohli pacientům celé léčebny nabídnout pohodlné prostředí.

Na začátku příštího roku však z provozních důvodů utlumíme provoz na lůžkách léčebny, oddělení bude dočasně uzavřeno, abychom v klidu mohli vše pro pacienty připravit a zajistit, tak jak zdravotnický provoz vyžaduje. Naše ambulance budou nadále v provozu bez omezení, ukončena k 31. 12.2019 bude jen interní ambulance prim. MUDr. Josefa Štumara, který u nás končí svou lékařskou praxi a odchází do důchodu. Moc mu děkujeme za roky práce v naší nemocnici, za výuku našich kolegyň lékařek, za odborné vedení personálu léčebny a energii, kterou pacientům věnoval. Přejeme mu hlavně zdraví a pohodu do dalších let. Všem našim zaměstnancům u příležitosti konce roku 2019 chci poděkovat za práci, kterou odvedli v průběhu roku, přeji jim hlavně zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2020. Těšíme se na další spolupráci s našimi zaměstnanci v příštím roce, který má krásné číslo 2020.

Za vedení Nemocnice Dačice,a.s. dne 13.12.2019 : MUDr. Miroslava Člupková, MBA,LL.M.- předseda představenstva