Aktuality

Kalendář

Pohotovost

Pouze víkendy a svátky:
Pro dospělé: 8.00-16.00 h
Pro děti: 8.00-14.00 h
Tel.: +420 384 358 276
Zdravotnická záchr. služba: 155

Domů 9 Aktuality 9 Článek uveřejněný v příloze ZDRAVÍ – Jihočeská drbna

Článek uveřejněný v příloze ZDRAVÍ – Jihočeská drbna

Miluška Štumarová pracuje šestým rokem v dačické nemocnici jako hlavní sestra

Miluška Štumarová – hlavní sestra

           Celý svůj profesní život je spjata s prací zdravotní sestry. Přestože se jí nesplnilo původní přání být dětskou sestrou, našla smysl své práce jako interní sestra. Postupně začala dělat vrchní sestru a tuto práci dělala skoro dvacet let.

   

Životní situace se mi změnila po zániku akutních lůžek Interního oddělení v nemocnici v Dačicích. Proto jsem musela změnit zaměstnání. Své zkušenosti jsem uplatnila jako sestra v domově pro seniory v Třebíči. Poznala jsem jinou sesterskou práci. Zkušenosti z té doby nyní aktuálně využívám,“ prozrazuje Štumarová. „Okolnosti mne v roce 2011 přiměly k návratu do Dačic, tentokrát na pozici hlavní sestry Nemocnice Dačice. Nová práce mě zcela pohltila. K tomu, co jsem celý život dělala, tedy řízení ošetřovatelského procesu na oddělení, přibyla komplikovanější řídící práce a spousty administrativy, kterou ostatně zažívá každý vedoucí pracovník v dnešním komplikovaném zdravotnictví,“ pokračuje Miluška Štumarová. Miluška Štumarová je hlavní sestrou malé nemocnice s lůžkovým oddělením léčebny dlouhodobě nemocných s 56 lůžky a několika ambulantními pracovišti.

Práce má ale stále dost. „Nemohu se vzdát každodenního kontaktu s personálem a pacientem, stále se snažím o rozvoj ošetřovatelské péče prostřednictvím těsné spolupráce se staničními sestrami, všeobecnými sestrami a sanitáři na oddělení. To vše vede ke zlepšení péče o pacienta, jeho ošetřování, polohování, výživu, pitný režim, rehabilitaci, vlastní cvičení pacienta a zavádění nových postupů.“

Hlavní sestra si vzala za své zajímat se a podporovat další odborný růst nelékařského personálu Nemocnice Dačice, a k tomu říká: „Abychom mohli péči zlepšovat, je nutné personál vzdělávat. Pořádáme semináře, na lůžkovém oddělení si sestry aktivně zpracovávají aktuální témata zaměřená na ošetřovatelskou péči, vysíláme pracovníky na semináře a školení mimo naše zařízení. V poslední době uplatňujeme metodu bazální stimulace, která zásadním způsobem ovlivňuje vztah ošetřujícího zdravotníka a těžce nemocného pacienta s omezeným vnímáním. Je to systém ošetřovatelských postupů, při kterých dochází k přirozené stimulaci centrálního nervového systému, periferních funkcí. Zjednodušeně lze říci, že u pacienta dochází ke zlepšení vnímání a  komunikace, metoda odstraňuje stres a zlepšuje pohybové schopnosti pacienta. Práce sestry je velice náročná, ale přes veškerou zátěž jsem nepozorovala ‚syndrom  vyhoření‘. Nasazení a ochota ostatních spolupracovníků mi vždy umožnila tyto situace zvládnout, za což jim patří veliký dík.“

V nemocnici nastávají i dny, kdy je práce mnoho. Jsou chřipkové epidemie či personál čerpá dovolené a při nedostatku nelékařského personálu prakticky ve všech lůžkových zařízeních to není jednoduché. „Ano, v takových krizových obdobích se náročnost veškeré práce ošetřovatelského personálu, a i má jako hlavní sestry zařízení, zvyšuje. Snažíme se vše zajistit a zorganizovat ke spokojenosti pacientů, ale uznávám, že stresové situace jsou někdy dost vyčerpávající. Přesto se zabývám i rozvojem našeho zařízení, a tak mne velice těší úspěch  roku 2015, který byl pro nás zcela klíčový. Dali jsme si nelehký úkol, a to připravit naši nemocnici na akreditaci s cílem získat certifikát kvality a bezpečí. Postupným přesvědčováním o důležitosti a přínosu celého procesu se podařilo skoro nemožné a  zaměstnanci si vzali přípravy na akreditaci za své. Pro mě osobně to bylo nejhektičtější období, které ovlivňovalo i můj osobní život. Pracovala jsem často i doma, přemýšlela nad problémy a jejich řešením, hledala zkušenosti u kolegyň z jiných nemocnic. Mám však dobrý pocit, protože jsme v prosinci 2015 úspěšně prošli akreditačním procesem a obdrželi certifikát kvality a bezpečí pro Nemocnici Dačice,“ dodává hlavní sestra Miluška Štumarová.

Napsal(a) Kolektiv autorů Jihočeských nemocnic
Zdroj: https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/zdravi/14662-miluska-stumarova-pracuje-sestym-rokem-v-dacicke-nemocnici-jako-hlavni-sestra.html?utm_source=copy