Aktuality

Kalendář

Pohotovost

Pouze víkendy a svátky:
Pro dospělé: 8.00-16.00 h
Pro děti: 8.00-14.00 h
Tel.: +420 384 358 276
Zdravotnická záchr. služba: 155

Domů 9 Archiv 9 Nemocnice Dačice,a.s. informuje

Nemocnice Dačice,a.s. informuje

Nemocnice Dačice,a.s. zahájila výměnu oken v severní části hlavní budovy a ve spojovacích chodbách k chirurgickým sálům. Výměnou oken došlo nejen ke zlepšení tepelné pohody na chodbách a pracovištích zdravotnických pracovníků, ale i k celkovému prosvětlení vnitřních prostor. Nelze také opomenout zlepšení celkového venkovního vzhledu budovy.

nemocnice1-m

nemocnice2-m

nemocnice3-m

V letošním podzimu bylo v Nemocnici také zrenovováno interní a gastroenterologické pracoviště MUDr.Žahourkové, které se nachází v přízemí hlavní budovy. Pacientům bude poskytována odborná péče v nově upravených světlých prostorách ordinací a sálku, s lepším technickým vybavením ordinací a novým sociálním zázemím pro pacienty po náročných gastroenterologických vyšetřeních.
Pro zlepšení manipulace s přístrojovou vyšetřovací technikou pro lékařku byly vedením nemocnice zajištěny maximální možnosti vzhledem k finanční situaci nemocnice ať již v podobě manipulačního ramene světla, tak i pomocného stolku pro monitory videogastroskopu. Dále v přízemí hlavní budovy je nově zřizována ordinace interního lékaře, v níž bude ordinovat MUDr.Josef Štumar, který byl v nemocnici v Dačicích dlouholetým primářem interního oddělení. Jeho vstřícný přístup k pacientům a odborné kvality půjdou ruku v ruce se stejnými vlastnostmi MUDr.Žahourkové, což přinese nemálo efektu pro pacienty z Dačicka a okolí.

gastro-m

Vedení Nemocnice Dačice,a.s. se v letošním roce podařilo zajistit celkem 33 elektricky polohovatelných lůžek a 33 nočních stolků a dále 40 mechanicky polohovatelných postelí pro pacienty. Z tohoto vybavení byly ze strany Nadačního fondu nemocnice Dačice poskytnuty finanční prostředky na nákup 27 elektricky polohovatelných postelí a 27 nočních stolků. Za tento krásný krok patří Správní radě a vlastně všem přispěvatelům do Nadačního fondu nemocnice Dačice vřelý dík. Poděkování vyslovujeme nejen za management nemocnice, ale i za všechny naše pacienty, kteří postele budou v dalších letech užívat a také za všechny sestřičky a ošetřovatelky, kterým bude usnadněna manipulace s ležícími pacienty. Do Nadačního fondu nemocnice Dačice za uplynulá léta finančně přispívala města a obce v okolí Dačicka a nyní se jejich vstřícný přístup zúročil ve prospěch všech jejich občanů. Stará lůžka byla prakticky všechna vyměněna a postupně jsou vedením nemocnice obnovovány matrace a dokupováno několik antidekubitních matrací pro trvale ležící pacienty. Na obou stanicích oddělení LDN je provozováno v současnosti 56 lůžek dlouhodobé péče. Od září je v plném provozu také 8 sociálních lůžek, které jsou plně využívány pacienty.

postel1-m

postel2-m

V nejbližších dnech proběhne přemístění dvou ordinací našich rehabilitačních lékařů MUDr.Trkana a MUDr.Šteflové z hlavní budovy do prostor polikliniky v budově č. 4 – po gastroenterologické ordinaci. Ve zbývajících prostorách bude od 1.1.2011 zřízena gynekologická ordinace MUDr.Morávkové, která se vrací do areálu nemocnice v Dačicích.

Vzhledem k množství již provedených změn a vylepšení v provozech a celém areálu nemocnice se vedení Nemocnice Dačice,a.s. rozhodlo vyhlásit Den otevřených dveří na 7.12.2010 od 13.00 do 16.00 hodin pro veřejnost. Srdečně zveme na prohlídku našeho zařízení v rámci zpřístupnění možných prostor areálu nemocnice. V každou celou hodinu / tj.ve 13.00 hod., 14.00 hod., 15.00 hod./ bude od budovy ředitelství s průvodci prováděn prohlídkový okruh po areálu s poskytovaným výkladem k současnosti a budoucnosti Nemocnice v Dačicích, s nahlédnutím do některých vnitřních prostor naší nemocnice. Zároveň všechny naše návštěvníky žádáme o pochopení jistých omezení při prohlídce areálu, neboť nesmí být ani v tuto dobu narušen provoz zdravotnického zařízení a ohrožena intimita ošetřovaných a hospitalizovaných pacientů.