Aktuality

Kalendář

Pohotovost

Pouze víkendy a svátky:
Pro dospělé: 8.00-16.00 h
Pro děti: 8.00-14.00 h
Tel.: +420 384 358 276
Zdravotnická záchr. služba: 155

Domů 9 Aktuality 9 Nová pravidla pro návštěvy LDN a SL

Nová pravidla pro návštěvy LDN a SL

PŘÍKAZ VEDENÍ Nemocnice Dačice, a.s. č.: 5/2021

Vydáno ke dni: 9. 7. 2021

Předmět: Vymezení podmínek návštěv pacientů Léčebny dlouhodobě nemocných a klientů Sociálních lůžek Nemocnice Dačice, a.s.           

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (Č. j.: MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN) a příznivou epidemiologickou situací povoluje Nemocnice Dačice, a.s. návštěvy hospitalizovaných pacientů a klientů na oddělení sociálních lůžek, a to za dodržení následujících podmínek.

1. návštěvní doba: 14.00 – 17.00 hod.

2. doba trvání návštěvy: maximálně 15 minut

3. navštěvující osoba provede dezinfekci rukou před a po návštěvě

4. návštěva předloží personálu některý z těchto dokumentů:

– potvrzení o negativním antigenním testu ne starším 72 hodin

– potvrzení o RT-PCR testu ne starším 7 dnů

– certifikát o ukončeném očkování

– laboratorní potvrzení o prodělání nemoci Covid 19 od kterého neuplynulo více než 180 dní

5. návštěva probíhá, pokud to stav pacienta dovolí mimo pacientský pokoj

6. na pokoji může být návštěva pouze u jednoho pacienta v počtu max. 2 osob

7. po celou dobu návštěvy používá návštěva respirátor bez výdechového ventilu (FFP2, KN95)

8. osoby mající tělesnou teplotu nad 37 °C se nemohou návštěvy účastnit, personál může změřením teploty údaje o zdravotním stavu návštěv ověřit