Aktuality

Kalendář

Pohotovost

Pouze víkendy a svátky:
Pro dospělé: 8.00-16.00 h
Pro děti: 8.00-14.00 h
Tel.: +420 384 358 276
Zdravotnická záchr. služba: 155

Domů 9 Archiv 9 Regulační poplatky – Změna od 1.7.2010

Regulační poplatky – Změna od 1.7.2010

Vážení pacienti, vážení spoluobčané,
Dne 22.6.2010 na svém zasedání ukončilo zastupitelstvo Jihočeského kraje poskytování darů v souvislosti s úhradou regulačních poplatků ve všech zdravotnických zařízeních zřizovaných nabo zakládaných Jihočeským krajem, a to s účiností ke dni 30.6.2010.
Protože Nemocnice Dačice, a.s. je zřizována Jihočeským krajem, týká se toto rozhodnutí i naší nemocnice.
Od 1.července 2010 je ukončena možnost přijetí daru od Jihočeského kraje za regulační poplatky a ty budou po ošetření v ambulancích, při pohotovosti a při hospitalizaci vybírány v souladu se zákonem.

Věříme, že Vaše dosavadní zkušenost s naší prací ať již ambulancích, tak na lůžkových pracovištích je z Vaší strany hodnocena pozitivně a nadále budete naše pracoviště navštěvovat. My se budeme snažit o zkvalitňování odborných léčebných postupů a to jak při ambulatní péči tak i při péči poskytované hospitalizovaným pacientům.

Ptotože Nemocnice Dačice, a.s. zatím neprovozuje vlatní lékarnu, nemůže poskytnout bonusové a věrnostní slevy, které zmiňuje ve svém Stanovisku Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje.

V Dačicích dne 29.6.2010

MUDr. Miroslava Člupková
Předseda představenstva
Nemocnice Dačice, a.s.

stanovisko