Aktuality

Kalendář

Pohotovost

Pouze víkendy a svátky:
Pro dospělé: 8.00-16.00 h
Pro děti: 8.00-14.00 h
Tel.: +420 384 358 276
Zdravotnická záchr. služba: 155

Domů 9 Aktuality 9 Screening nádorů kolorekta

Screening nádorů kolorekta

 

Screening

 

 

Vážení pacienti,

           gastroenterologické pracoviště Nemocnice Dačice, a.s. vedené MUDr. Zdeňkou Žahourkovou obdrželo od Ministerstva zdravotnictví  ČR  Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningu nádorů kolorekta. Naše pracoviště je zařazeno do Programu MZ ČR screening nádorů kolorekta již několik let, pravidelně hlásí údaje zjištěné na pracovišti do stastistických sledování v České republice. Jsme rádi, že od roku 2010, kdy jsme jako Nemocnice Dačice,a.s. zahájili zdravotnickou činnost, patří naše gastroenterologické pracoviště do uvedeného programu a vždy ve dvouletých intervalech obhájí své plnohodnotné zapojení v Programu. Nemocnice Dačice,a.s. se snaží systematicky pracoviště vylepšovat,  ať již stavebními úpravami , či obnovou přístrojové techniky / v letošním roce byla např. pořízena nová vyšetřovací  lampa v hodnotě  87 294,- Kč /

Včasná diagnostika kolorektálního karcinomu  je podstatná a v ČR zavedená spolupráce mezi  praktickým lékařem, který pacientovi poskytuje první test na okultní krvácení z rekta, a specialistou- gastroenterologem, který dále pacienta vyšetřuje a má jej v péči,  plní důležitou funkci v záchytu onemocnění v jeho počátcích. Nesmíme zapomínat na prevenci a tady máme šanci využít  preventivního vyšetření na okultní krvácení, když vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami v 50. a 55. roku věku a pak vždy 1x za 2 roky. Je to neobtěžující neinvazivní jednoduché vyšetření a mnohdy může zachytit problémy pacienta v časném stádiu.

Zhoubný novotvar kolorekta (dg. C18–C21) je jednou z nečastějších onkologických diagnóz v ČR. V evropském i celosvětovém srovnání se Česká republika řadí k zemím s nejvyšším výskytem i úmrtností na toto onemocnění. V roce 2011 bylo hlášeno v ČR 8 176 ZN kolorekta, z toho bylo 4 755 případů u mužů a 3 421 případů u žen . U obou pohlaví je tak ZN kolorekta, po vyloučení „jiného zhoubného novotvaru kůže“ (dg. C44), druhou nejčastější onkologickou diagnózou po karcinomu prostaty u mužů a po karcinomu prsu u žen. V 54 % případů u mužů a 63 % u žen je novotvar lokalizován v tlustém střevě (dg. C18). Zdroj informace ÚZIS-MZ ČR.

Za Nemocnici Dačice,a.s. : MUDr. M.Člupková, předseda představenstva