Aktuality

Kalendář

Pohotovost

Pouze víkendy a svátky:
Pro dospělé: 8.00-16.00 h
Pro děti: 8.00-14.00 h
Tel.: +420 384 358 276
Zdravotnická záchr. služba: 155

Domů 9 Archiv 9 Vedení Nemocnice Dačice,a.s. informuje:

Vedení Nemocnice Dačice,a.s. informuje:

Vedení Nemocnice Dačice,a.s. informuje, že ke dni 1.12.2011 nabyl účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,o veřejném zdravotním pojištění, a mimo jiné změny došlo i ke změně výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace ze 60 Kč na 100 Kč.

Doplňujeme, že pokud hospitalizace pacienta započne před účinností citovaného zákona a bude pokračovat i po 1. 12. 2011, měl by být účtován regulační poplatek podle příkladů uvedených níže.
K otázce, v jaké výši má být účtován regulační poplatek první a poslední den hospitalizace, který se počítá jako jeden den, Ministerstvo zdravotnictví ČR zastává názor, že by měla být účtována sazba, která byla platná v den přijetí pacienta k hospitalizaci, tj. ve výši 60 Kč.

poplatek_hosp