Aktuality

Kalendář

Pohotovost

Pouze víkendy a svátky:
Pro dospělé: 8.00-16.00 h
Pro děti: 8.00-14.00 h
Tel.: +420 384 358 276
Zdravotnická záchr. služba: 155

Domů 9 Aktuality 9 Výběrové řízení na funkci – hlavní sestra

Výběrové řízení na funkci – hlavní sestra

Nemocnice Dačice,a.s. vyhlašuje dne 24.2.2017 výběrové řízení na funkci

Hlavní sestra pro ambulantní a lůžkovou péči na pracovištích Nemocnice Dačice, a.s. 

Požadavky:

– vzdělání ÚSO, PSS či VŠ vzdělání výhodou

– minimálně 5 let praxe výkonu zdravotnického povolání v odbornosti všeobecná sestra

– zdravotní způsobilost a bezúhonnost

– schopnost organizační a manažerské činnosti.

 

Požadované dokumenty:

– přihláška k výběrovému řízení,

– životopis s přehledem profesní praxe,

– návrh koncepce a dalšího rozvoje nemocničních pracovišť,

– osobní dotazník,

– ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (lze ověřit v sekretariátu),

–  výpis z rejstříku trestů,

–  potvrzení zdravotní způsobilosti.

 

Písemnou přihlášku včetně telefonického spojení doplněnou o požadované dokumenty předávejte do 3.3.2017 osobně nebo prostřednictvím pošty na personální oddělení nemocnice v zalepené obálce a označené “ VŘ Hlavní sestra“.

 

MUDr. Miroslava Člupková, MBA v.r.                              Ing. Marta Krechlerová    předseda představenstva                                              místopředseda představenstva

Výběrové řízení – hlavní sestra  – ke stažení

Výběrové řízení – hlavní sestra