Dotazník spokojenosti

Vážení pacienti,

naším cílem je poskytovat co nejkvalitnější služby, abyste byli s péčí v naší nemocnici spokojeni. Abychom zjistili, jak se nám to daří, připravili jsme pro Vás anonymní dotazník. Dotazník poskytuje prostor také pro volné odpovědi, kam můžete napsat všechny názory a doporučení. Prosíme vás o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku.

  Navštívená ambulance:

  1. Jste:

  Věk:

  2. Byl/a jste předem objednán/a?

  3. Jak dlouho jste čekal/a, než jste vstoupil/a do ordinace?

  4. Byl Vám vysvětlen důvod případného delšího čekání?

  5. Jak hodnotíte přístup lékaře k Vaší osobě?

  6. Informace předané lékařem byly:

  7. Jak hodnotíte přístup sestry/fyzioterapeuta k Vaší osobě?

  8. Informace předané sestrou/fyzioterapeutem byly:

  9. Měl/a jste během vyšetření/výkonu či předávání informací pocit soukromí?

  10. Jak jste byl/a spokojen/a s úrovní ošetření?

  11. Jak na Vás působilo prostředí čekárny?

  12. Co navrhujete v této ambulanci zlepšit?

  13. Jaké další podněty či připomínky k fungování ambulance byste nám chtěl/a sdělit?