Informovaný souhlas

Seznam informovaných souhlasů používaných v Nemocnici Dačice, a.s.

Informovaný souhlas je informované rozhodnutí, kterým daná osoba vyjadřuje souhlas s určitým výkonem. Nemocnice Dačice má zpracovány informované souhlasy, níže je k dispozici jejich seznam. Informované souhlasy vyplňujte až při příchodu ke konkrétnímu výkonu nebo k hospitalizaci.

Informovaný souhlas Alergologie – autovakcína

Informovaný souhlas s perorální alergenovou imunoterapií

Informovaný souhlas – Biostimulační laser

Informovaný souhlas HIV

Informovaný souhlas lymfodrenáž

Informovaný souhlas – Breussova a klasická masáž

Poučení a souhlas s hospitalizací a s podáním informací