Domů 9 Praktické informace 9 Domácí péče

Domácí péče

Během plánování propuštění projednejte se svým ošetřujícím lékařem potřebu domácí zdravotní (ošetřovatelské) péče. Na konci vaší hospitalizace, vyžaduje-li to váš zdravotní stav, vám domácí zdravotní péči doporučí váš ošetřující lékař. Toto doporučení navazuje na hospitalizaci a má platnost čtrnáct dnů. Návaznost domácí zdravotní péče po uplynutí 14 dnů doporučuje váš registrující praktický lékař.

Domácí péči tedy může indikovat:

 • poskytovatel zdravotních služeb – na dobu čtrnácti dnů následně po hospitalizaci,
 • praktický lékař na dobu neomezenou,
 • lékař specialista – u pacientů v terminálním stádiu.

Pokud domácí péči lékař předepíše, je péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou a poskytují ji většinou všeobecné sestry. Poskytovatele domácí péče si můžete sami vybrat.

Službu je vhodné využít v případech, kdy vám vaše aktuální situace neumožňuje navštěvovat pravidelně zdravotnické zařízení a potřebujete zejména:

 • kontrolovat zdravotní stav – měřit krevní tlak, hladinu cukru apod.,
 • podávat injekční a neinjekční léky (inzulin, léky na bolest, ředění krve apod.),
 • ošetřovat chronické rány a kožní defekty (bércové vředy, proleženiny, pooperační rány),
 • předcházet proleženinám,
 • pečovat o hydrataci (zavodnění), sledovat příjem a výdej tekutin,
 • pečovat o žilní vstupy, podávat infuzní léčbu (léčba bolesti, zajištění hydratace),
 • aktivizovat po stránce fyzické i psychické,
 • provádět odběry krve a ostatního biologického materiálu,
 • ošetřovatelskou rehabilitaci,
 • pečovat o permanentní katetr (dlouhodobě zavedená močová cévka), vycévkovat, ošetřit stomii (vývod), aplikovat klyzma.

Přehled poskytovatelů domácí péče na Dačicku naleznete na webových stránkách Města Dačice – zde

Od 3. října 2022 zahajuje svou činnost na Dačicku též Sdílení o. p. s.mobilní hospicová péče, domácí ošetřovatelská péče a půjčovna pomůcek

(autor textu – Ministerstvo zdravotnictví České republiky, převzato z https://www.nzip.cz/clanek/209-domaci-pece)