Domů 9 Praktické informace 9 Návštěvy

Návštěvy

Vážení návštěvníci Nemocnice Dačice, a.s.,

jsme velice rádi, že navštěvujete své příbuzné, blízké a známé, kteří jsou hospitalizováni v naší nemocnici, svojí návštěvou přispíváte k jejich psychické a sociální pohodě, která je nezbytná pro úspěšnou léčbu.

Hospitalizované pacienty můžete navštívit prakticky kdykoliv, návštěvní doba je ve všední dny nejlépe od 14.00 – 17.00 hod, o víkendech a svátcích od 13.00 – 17.00 hod. Je možné navštívit pacienta i mimo návštěvní hodiny, a to výhradně po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem či primářem oddělení.

Zároveň Vás prosíme, buďte ohleduplní vůči ostatním pacientům a po dobu návštěvy se chovejte, pokud možno, tiše.

Pokud máte příznaky respiračního onemocnění, raději svoji návštěvu odložte. Ochráníte tím zdraví Vašich blízkých – našich pacientů a zdravotnického personálu nemocnice.

Děkujeme Vám za pochopení a také za to, že dodržujete tato pravidla a tím nám pomáháte v našem úsilí o zlepšení zdravotního stavu Vašich příbuzných, blízkých a známých.

Pravidla pro návštěvníka pacienta v Nemocnici Dačice, a.s.:

  1. Návštěvník by se měl chovat tiše, aby nerušil ostatní hospitalizované pacienty.
  2. Návštěvník by měl respektovat doporučení a nařízení zdravotnického personálu, řídit se jeho pokyny.
  3. Dobu a délku trvání návštěvy by měl návštěvník přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta.
  4. Návštěvník by měl sledovat, zda pacient není příliš unavený. Pokud ano, návštěvu taktně zkrátit.
  5. Návštěvník by měl svoji návštěvu odložit v případě, že je sám nemocný a mohl by nakazit pacienta.
  6. Pokud chce návštěvník pacientovi přinést dárek, měl by pamatovat na přiměřenost a prostředí, ve kterém se pacient nachází. Doporučujeme poradit se s ošetřujícím personálem, zda jsou vhodné řezané květiny, zda potraviny nejsou v rozporu s dietním režimem…apod.
  7. Návštěvník má respektovat zákaz kouření v areálu Nemocnic Dačice, a.s.

Bližší informace Vám poskytnou sestry lůžkového oddělení na tel.: 384 358 286 a pro sociální lůžka na tel.: 384 358 235.