Domů 9 Oddělení 9 Dotazník spokojenosti

Dotazník spokojenosti

Vážení pacienti,

naším cílem je poskytovat co nejkvalitnější služby, abyste byli s péčí v naší nemocnici spokojeni. Abychom zjistili, jak se nám to daří, připravili jsme pro Vás anonymní dotazník. Dotazník poskytuje prostor také pro volné odpovědi, kam můžete napsat všechny názory a doporučení. Prosíme vás o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku.

  Umístění oddělení:

  1. Jste:

  Věk:

  2. Byl/a jste již léčen/a v naší nemocnici?

  3. Jaký máte dojem z prvního kontaktu?

  Pracovnice kanceláře

  Sestra oddělení

  4. Jaké bylo chování lékaře a sestry při přijetí na oddělení, kde ležíte?

  Lékař

  Sestra oddělení

  5. Byl/a jste spokojen/a s plynulostí přijetí v nemocnici?

  6. Byl/a jste seznámen/a s právy pacienta a podepsal/a jste souhlas s hospitalizací?

  7. Byl/a jste seznáme/a s domácím řádem oddělení?

  8. Byl/a jste sestrou upozorněn/a na možnost uschovat si cenné věci a peněžní hotovost v trezoru/ pokladně nemocnice?

  9. Dostal/a jste během přijetí srozumitelné informace o svém zdravotním stavu a průběhu další léčby?

  10. Rozuměl/a jste odborným výrazům lékaře při Vašem rozhovoru s ním?

  11. Pokud jste požadoval/a další informace od lékaře či sestry, poskytli Vám je?

  12. Měl/a jste důvěru k sestrám, které Vás ošetřovaly?

  13. Jak jste byl/a spokojen/a s poskytováním informací o Vašem zdravotním stavu, postupu léčby, lékařských zákrocích, doporučeních, které Vám byly poskytovány

  Lékařem:

  Sestrou:

  14. Jak jste byl/a spokojen/a se zachováním Vašeho soukromí a osobní intimity /při hygienické péči,převazech, zákrocích, vyšetřeních, podávaných informacích…/?

  15. Vyhovovala Vám doba návštěv?

  Proč ne?

  16. V kolik hodin ráno jste byl/a buzen/a personálem?

  Jiná doba?

  17. Bylo Vám personálem dostatečně měněno osobní prádlo a lůžkoviny?

  18. Vyhovoval Vám denní režim na oddělení?

  Proč ne?

  19. Jak jste byl/a spokojen/a se zajištěním čistoty na oddělení?

  Proč ne?

  20. Jak jste byl/a spokojen/a se stravováním /chuť jídla, kvalita, množství, sortiment?

  21. Jídlo bylo:

  Jiné

  22. Váš celkový dojem z pobytu v naší nemocnici?