Domů 9 Oddělení 9 Sociální lůžka 9 Aktivizace klientů sociálních lůžek

Aktivizace klientů sociálních lůžek

Aktivizační činnosti na sociálních lůžkách jsou v našem zařízení poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Klientům sociálních lůžek jsou úkony dále poskytovány na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Aktivizační činnosti probíhají v nově zařízené aktivizační místnosti každý všední den dle harmonogramu, který je klientům k dispozici na oddělení sociálních lůžek.

Přehled aktivizačních činností klientů sociálních lůžek:

Volnočasové aktivity klientů sociálních lůžek – prosinec 2022

Na oddělení sociálních lůžek nezahálíme ani v tomto předvánočním čase. K volnočasovým aktivitám, které na oddělení probíhají pravidelně, se nyní přidala canisterapie, kterou k nám se svými psy a někdy i kočkou chodí provádět canisterapeutka...

Volnočasové aktivity klientů sociálních lůžek březen-duben 2022

Volnočasové aktivity klientů sociálních lůžek březen-duben 2022 Toto období bylo do značné míry ovlivněno nejdříve příchodem jara a v dubnu oslavou Velikonoc. V březnu jsme při pravidelných setkáních s klienty mluvili a vzpomínali na to, jak se jim žilo, kde...

Aktivizace klientů SL – léto

Na oddělení sociálních lůžek stále pokračujeme v provádění aktivizačních činností. Dobrá nálada nás neopouštěla i přesto, že jsme se museli během jara a léta vypořádat s množstvím opatření spojených s nemocí Covid-19. Máme za sebou léto plné barev – klienti...

Aktivizace klientů SL 11, 12/2019

Listopad dostál svému jménu a naši krajinu pokryla vrstva listí. Abychom si trochu z tohoto podzimního období přenesli i na naše oddělení sociálních lůžek, vyráběli uživatelé strom s padajícím listím nebo také malovali fixem na lisované listy. V prosinci naši...

Aktivizace klientů sociálních lůžek – říjen 2019

V říjnu si uživatelé sociálních lůžek užívali atmosféru podzimu a společně si vyrobili podzimní dekorace. Při dopoledním posezení si vyprávěli o městech a vesnicích, ve kterých žili a při trénování paměti se pokoušeli hledat rozdíly mezi obrázky a vyluštit osmisměrku....

Aktivizace klientů SL – září 2019

V uplynulém období jsme se na oddělení sociálních lůžek věnovali tvoření s podzimní tématikou. Četli články z novin a povídali si na různá témata, vzpomínali na dětství a zpívali lidové písničky. Věnovali jsme se také procvičování paměti formou různých kvízů a...

Aktivizace klientů SL 4.8. – 29.8.2019

Letní období si zpříjemňujeme výzdobou společných prostor. Uživatelé si vyrobili vázy a obrázky plné hub a slunečnic. Výrobky jsme umístili na nástěnku v aktivizační místnosti. Mimo tyto aktivity jsme se věnovali také čtení. Četli jsme především noviny a časopisy tak,...

Aktivizace klientů SL 29.7. – 4.8.2019

V uplynulém období jsme s uživateli sociálních lůžek pokračovali ve tvoření s letní tématikou. Tentokrát jsme vymalovávali ovoce a houby. Výsledné práce jsme pověsili na naši nástěnku a vyzdobili si tak naší aktivizační místnost. V rámci tréninku paměti jsme...

Aktivizace klientů SL – 8.7. – 19.7.2019

S uživateli sociálních lůžek tvoříme výrobky s letní tématikou. Tentokrát jsme vyráběli medúzy. Ani během letních měsíců nesmí zahálet náš mozek, proto jsme si pro uživatele připravili cvičení, během kterého k sobě měli přiřazovat známé...

Aktivizace SL klientů 20.6. – 7.7.2019

Protože uživatelé sociálních lůžek nemají možnost se v těchto horkých letních dnech osvěžit v mořské vodě, vyrobili si společně alespoň obrázky plné vody, vodních bublinek, mořských rostlin a živočichů. Při výrobě obrázků si uživatelé procvičili jemnou motoriku a také...

Aktivizace SL klientů 3.6. – 16.6.2019

V uplynulých dnech jsme se s uživateli věnovali nejrůznějším činnostem. V rámci tréninku paměti jsme luštili křížovky. Někteří se pustili také do doplňovačky, která už ale byla o trochu obtížnější. Volné chvilky si zpříjemňujeme malováním, vymalováváním nebo tvořením...

Aktivizace klientů SL – 13.5. – 19.5.2019

Uživatelé sociálních lůžek pracovali na „spojovačkách“. Spojování učí soustředění, cvičí motoriku a rozvíjí obrazotvornost. Dokončené obrázky zútulnily naší aktivizační místnost.

Aktivizace klientů SL – 6.5. – 12.5.2019

V tomto týdnu jsme v rámci aktivizačních činností pokračovali ve tvoření s jarní tématikou. Klienti nejprve vybarvili, vystříhali a posléze nalepili na tvrdý papír květiny a motýlky. Naše aktivizační místnost v současnosti připomíná rozkvetlou louku. Je barevná, plná...

Aktivizace klientů SL – 29.4. – 5.5.2019

Tento týden se u nás nesl v duchu čarodějnic a oslav Prvního máje. Naši klienti si vymalovali krásnou čarodějnici a jako vzpomínku na „staré časy“ si vyrobili mávátka. Jelikož u nás v nemocnici nemohou mít klienti zahrádku, vyrobil si každý tu svou alespoň na papíře....

Aktivizace klientů SL 22.4. – 27.4.2019

V týdnu po Velikonocích se klienti sociálních lůžek věnovali mimo jiné trénování paměti. V rámci tréninku měli za úkol odpovídat na jednoduché otázky a odpovědi zapisovat do pracovního listu. Naši klienti se kromě různých společných aktivit zabývají také...

Aktivizace klientů SL 15.4. – 21.4.2019

Aktivizace klientů SL 15.4. - 21.4.2019 Přípravy na Velikonoce jsou u nás v plném proudu. Naši klienti se s radostí pustili do zdobení vajíček a pletení pomlázek. Před velikonočními svátky si klienti společně poseděli a vyprávěli si o velikonočních zvycích,...

Aktivity klientů SL – 8.4. – 14.4.2019

Aktivizace klientů SL - 8.4. - 14.4.2019 Tento týden se většina klientů sociálních lůžek zapojila do výroby vlastního pexesa. Klienti si nejprve sami vystříhali a následně vybarvili jednotlivé kartičky. Poté, co bylo pexeso vyrobeno si ho všichni s chutí zahráli....