Domů 9 Oddělení 9 Hospitalizace – pacient

Hospitalizace – pacient

Do nemocnice si zabalte:

  • osobní toaletní potřeby (ručník, kartáček na zuby, pasta, toaletní papír, mýdlo, hřeben, jiná kosmetika, holení),
  • pyžamo, župan, spodní prádlo, přezůvky,
  • oblečení k převozu do nemocnice a z nemocnice,
  • nabíječku na mobil,
  • kniha, časopis, rádio / hudební přehrávač (ideálně se sluchátky),
  • minerální vodu.

Příjem


K příjmu si s sebou přineste:

  • občanský průkaz,
  • průkaz zdravotní pojišťovny,
  • doporučení k hospitalizaci (překladová zpráva),
  • doklad o pracovní neschopnosti (pokud Vám byl vystaven).

Při příjmu si Váš ošetřující lékař prostuduje Vaši zdravotní dokumentaci, zeptá se Vás na léky, které pravidelně a dlouhodobě užíváte. Informuje Vás o dalších postupech. Všechny ordinace, důležitá sdělení a upozornění zaznamenává do zdravotnické dokumentace. Stanoví lékařský plán péče.
Sestra postupuje dle ordinací ošetřujícího lékaře a také sama plánuje ošetřovatelskou péči. Při individuálním pohovoru se bude ptát i na Vaše zdravotní problémy, které zdánlivě nesouvisí s onemocněním, pro které jste hospitalizován. Získané informace zapíše do zdravotnické dokumentace. Stanoví ošetřovatelský plán.
Při příjmu podepíšete „informovaný souhlas“, tzn. souhlas s přijetím a s následným diagnostickým i léčebným postupem, který bude založen do Vaší zdravotnické dokumentace. Vaše civilní šatstvo bude uloženo do šatních skříní na jednotlivých pokojích, osobní věci si uložíte do Vašeho nočního stolku. Oblečete si pyžamo nebo (své nebo nemocniční). Sestra Vám na pokoji představí pacienty, seznámí Vás s oddělením a jeho domácím řádem.
K plánovanému přijetí do nemocnice nedoporučujeme nosit větší finanční obnos a cennosti. Cenné věcí, šperky, větší finanční částky a důležité doklady doporučujeme uložit do nemocničního trezoru.

Měli byste znát

kontaktní adresu a telefon na rodinné příslušníky nebo příbuzné,
údaje o osobách, kterým může ošetřující lékař podat informace o zdravotním stavu a průběhu léčby

Informace příbuzným

Informace o zdravotním stavu jsou podávány výhradně na základě předchozího souhlasu pacienta, který je vyjádřen písemně v rámci „informovaného souhlasu“, ten je založen ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Každý pacient si určí heslo, které použije určená osoba v případě zájmu o telefonické poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta.

Ubytování

Oddělení, na kterém se nacházejí ošetřovatelská rehabilitační lůžka, disponuje jednolůžkovými až čtyřlůžkovými pokoji po celkové rekonstrukci. Každý pokoj má vlastní koupelnu a WC. Na všech pokojích je nainstalováno signalizační zařízení.

Stravování

Pacientům se strava podává 3krát denně. Chodícím pacientům, se podává strava ve společné jídelně, ležícím pacientům se strava podává u lůžka. Pokud je to nezbytné, zdravotní sestra nebo ošetřovatelka pacienta sama nakrmí.

Pohybový režim

U pacientů se snažíme zachovat soběstačnost prostřednictvím rehabilitace, čímž chceme vytvořit předpoklady pro maximální možnou úroveň kvality života. Na oddělení pracují fyzioterapeutky, které provádějí rehabilitaci dle doporučení lékaře.

Osobní hygiena

Vybavení každého oddělení poskytuje příležitost pro každodenní hygienu a výměnu ložního a osobního prádla. Každý pokoj má své WC a koupelnu. Na oddělení se nachází také centrální koupelny, které využíváme k osobní hygieně imobilních pacientů.

Návštěvy

Návštěvní doba je ve všední dny nejlépe od 14.00 – 17.00 hod, o víkendech a svátcích od 13.00 – 17.00 hod. Je možné navštívit pacienta i mimo návštěvní hodiny, a to po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem.

Přeložení a převoz

Při překladu pacienta do jiné nemocnice Vás s tímto ošetřující lékař seznámí a vysvětlí Vám důvody Vašeho překladu.

Propuštění

Pacient je propuštěn při zlepšení zdravotního stavu, kdy lze další péči poskytnout ambulantně, v jiných zdravotnických či sociálních zařízeních, nebo kdy není další péče nutná. Pacient je propouštěn zpravidla v dopoledních hodinách.

Informace k volbám prezidenta 2023