Domů 9 Aktivizace klientů sociálních lůžek 9 Volnočasové aktivity klientů sociálních lůžek – březen 2023

Volnočasové aktivity klientů sociálních lůžek – březen 2023

K volnočasovým aktivitám, které na oddělení sociálních lůžek provozujeme patří také pravidelné cvičení. Hlavním úkolem tohoto cvičení je předcházet komplikacím, které vznikají na základě dlouhodobého pobytu na lůžku. Při imobilizačním syndromu, jak se komplikacím spojeným s dlouhodobým pobytem na lůžku říká, vznikají změny nejen na pohybovém aparátu, ale také například na zažívacím traktu, či na kůži. Našim cílem je zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti klienta, zabránit vzniku proleženin, minimalizovat úbytek svalové síly či vylepšit kondici dýchacího ústrojí.

Úkolem rehabilitační sestry je klienta aktivizovat, posazovat, učit chůzi a také soběstačnosti. Při pravidelném cvičení procvičuje klouby klienta tak, aby došlo k dostatečnému udržení jejich pohybu. K metodám, které při své práci rehabilitační sestra využívá patří pasivní a aktivní cvičení, dechová gymnastika, nácvik soběstačnosti atd. Výsledkem této práce je udržení tělesných funkcí našich klientů na nejvyšší možné úrovni.                                                         

Petra Čeloudová – hlavní sestra NDA