Domů 9 Aktivizace klientů sociálních lůžek 9 Aktivizace klientů SL 22.4. – 27.4.2019

Aktivizace klientů SL 22.4. – 27.4.2019

V týdnu po Velikonocích se klienti sociálních lůžek věnovali mimo jiné trénování paměti. V rámci tréninku měli za úkol odpovídat na jednoduché otázky a odpovědi zapisovat do pracovního listu. Naši klienti se kromě různých společných aktivit zabývají také individuálními činnostmi. Velmi oblíbená je četba. Klienti čtou knihy vlastní anebo mají možnost zapůjčit si knihu v knihovně, která se nachází přímo na oddělení sociálních lůžek.