Domů 9 Oddělení 9 LDN – REH

LDN – REH

LDN REH
Hlavní sestra, manažer kvality: Mgr. Petra Čeloudová
Staniční sestra - LDN - REH: Bc. Věra Holcová

Důležité informace

Oddělení dlouhodobě nemocných se zaměřením na rehabilitaci poskytuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči nemocným, kteří již nevyžadují péči na akutním lůžku, ale nedosáhli soběstačnosti potřebné k návratu do domácí péče. Dále poskytujeme péči pacientům, jejichž stav se v domácím prostředí zhoršuje a dále již není možné péči doma zajistit.

Nemocní jsou na naše oddělení přijímání nejčastěji překladem z akutního lůžka z okolních nemocnic (Jindřichův Hradec, České Budějovice, Jihlava atd.). Přijímáme pacienty s širokým spektrem ortopedických, interních, neurologických, onkologických a chirurgických diagnóz. Doléčujeme pacienty po operacích, úrazech či cévních mozkových příhodách.

Odborné ošetřovatelství, které zde provádíme, znamená zajištění všech ošetřovatelských výkonů na základě lékařské indikace zejména péči o hygienu, výživu, vyměšování, rehabilitaci – včetně nácviku chůze a soběstačnosti, prevenci dekubitů či jejich léčbu, převazy ran, ošetřování stomií, podávání léků včetně infuzí, odběry biologického materiálu, sledování základních životních funkcí atd. Klademe důraz na posilování psychických a fyzických schopností. Naší prioritou je zmírnění následků úrazu či onemocnění a zvýšení soběstačnosti, tak aby naši pacienti byli schopni po opuštění nemocnice žít ve svém domácím prostředí.

Oddělení disponuje 30 lůžky na nově zrekonstruovaných odděleních. Pokoje máme jednolůžkové, dvoulůžkové a čtyřlůžkové. Každý pokoj má vlastní koupelnu a WC. O pacienty pečují lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sanitáři, fyzioterapeuti, zdravotně – sociální pracovnice a v případě potřeby také nutriční terapeut. Na oddělení také dochází klinický logoped a v případě zájmu je možná návštěva faráře.

Bližší informace k hospitalizaci naleznete – ZDE