Domů 9 Aktivizace klientů sociálních lůžek 9 Sociální lůžka – aktivizace klientů

Sociální lůžka – aktivizace klientů

Ani v letošním horkém létě jsme na oddělení sociálních lůžek nezaháleli a věnovali jsme se volnočasovým aktivitám. Našimi klienty jsou lidé s různým postižením, někteří jsou zcela nepohybliví a upoutaní na lůžko. V takovém případě se aktivizační pracovnice vydává za klientem přímo k lůžku a provádí aktivity individuálně. Aktivity jsou vždy uzpůsobené potřebám a možnostem daného klienta. Může jít o úkoly, které cvičí paměť ale také jemnou motoriku nebo se může jednat o předčítání z oblíbené knihy či denního tisku. Nedílnou součástí péče o imobilní (nepohyblivé) klienty je polohování, jehož pomocí se dá velmi efektivně předcházet vzniku proleženin či zápalu plic. K hlavním přínosům polohování patří také regulace oběhových funkcí nebo zlepšení pozornosti. K účinné prevenci vzniku proleženin využíváme na našem oddělení aktivní antidekubitní matrace, díky kterým dochází k jemné masáži, která prokrvuje tkáň a tím zabraňuje vzniku proleženiny. Proleženiny jsou jedním z ukazatelů kvality péče o naše klienty, i proto nám na prevenci jejich vzniku velice záleží.