Domů 9 Aktivizace klientů sociálních lůžek 9 Volnočasové aktivity klientů sociálních lůžek – leden – únor 2022

Volnočasové aktivity klientů sociálních lůžek – leden – únor 2022

Každý všední den na našem oddělení sociálních lůžek probíhají volnočasové aktivity. Během aktivit se zaměřujeme také na trénování paměti. Trénování probíhá ve skupině několika uživatelů s podobnými schopnostmi. Trénink paměti začíná přivítáním, orientací v čase a představením se. Potom následuje samotný program zaměřený na různé druhy cvičení např.: procvičování dlouhodobé a krátkodobé paměti, pozornosti, jemné motoriky, zrakové vyhledávání atd. V rámci těchto aktivit probíhá skupinové cvičení zaměřené na léčebnou tělesnou výchovu, která je důležitá pro zachování pohybových schopností našich uživatelů.

Petra Čeloudová – hlavní sestra