Domů 9 O nás 9 Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí poskytované péče

Akreditace

Naše nemocnice je akreditovaným pracovištěm od roku 2015, kdy poprvé získala „Certifikát kvality a bezpečí“ od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví (ČSAZ). Cílem akreditace je dosáhnout v celé nemocni shody s platnou legislativou a akreditačními standardy ČSAZ. Účelem je standardizovat a zlepšovat poskytování kvality a bezpečí zdravotní péče v rámci nastavených procesů. Důraz je kladen na zkvalitňování poskytované zdravotní péče, zajištění právního bezpečí a zlepšení kultury organizace. Hlavním cílem je dosáhnout co nejlepší péče pro pacienty za co nejlepších pracovních podmínek pro zaměstnance Nemocnice Dačice, a.s.. Poslední akreditace proběhla 6. prosince 2022 a certifikát získala na další tři roky.

Cílem naší nemocnice je poskytovat našim pacientům bezpečnou a kvalitní zdravotní péči. Podle Věstníku 13/2021 MZ ČR, který upravuje minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb je povinností nemocnic stanovit, sledovat a vyhodnocovat postupy k naplnění jednotlivých cílů. Tyto bezpečnostní cíle mapují nejčastější rizikové situace během pobytu pacienta v nemocnici.

Rada kvality

Rada kvality je v nemocnici zřízena za účelem zavádění, udržování a trvalém zdokonalování nastaveného programu zvyšování kvality péče a bezpečí. Osoby zastoupené v Radě kvality jsou pro tyto účely kontinuálně školeny a jmenovány ředitelem nemocnice. 

Cíle programu kvality a bezpečí

  • trvale zlepšovat spokojenost pacientů i zaměstnanců
  • sledovat indikátory kvality a podle výsledků provádět intervence ke zlepšování podmínek při poskytování zdravotní péče  
  • zajistit kvalitní zdravotnickou dokumentaci 
  • usilovat o finanční stabilitu s cílem vytvářet rezervy pro rozvoj technických a lidských   zdrojů, ke zlepšení prostředí pro pacienty, jejich návštěvy a zaměstnance 
  • udržet a posílit dobrou pověst a image Nemocnice Dačice, a.s.