Domů 9 O nás 9 Nemocnice 9 Historie

Historie

1935

Podpůrný spolek ke zřízení okresní nemocnice v Dačicích konal řádnou valnou hromadu, na níž byl zvolen předsedou starosta města Karel Kesner a v níž projevena opět nutnost a potřeba brzkého vybudování veřejné nemocnice v Dačicích.

25.11.1945

Byl proveden první výkop pro základy OVN (okresní veřejné nemocnice) předsedou ONV Josefem Codrem a předsedou MNV Fr. Horníkem – v 9:00 h dopoledne. Tím byla zahájena stavba hlavního pavilonu nemocnice.

1.10.1951

Slavnostně zahájen provoz v nově vybudované nemocnici. Ředitelem nemocnice se stal primář chir. oddělení MUDr. Jaroslav Paroulek, primářem interního oddělení MUDr. Coufal a primářem gyn. oddělení MUDr. Roch. Nově vybudovaná nemocnice – o jejíž vybudování se snažila města s okolními obcemi již od roku 1919. Má zatím tyto objekty: vrátnici, hlavní pavilon, budovu sester, kotelnu a obytné domy pro zaměstnance.

prosinec 1972

Výstavba novorozeneckého odd., výstavba spalovny odpadů, rekonstrukce kotelny + nový kotel S2500V.

15.3.1985

Slavnostně otevřena zubní oddělení polikliniky. Zahájena stavba pavilonu obvodních a interních lékařů.

1992

Po rozdělení OÚNZ k 1.1.1992 zřizuje Okresní úřad v Jindřichově Hradci státní příspěvkovou organizaci pod názvem Nemocnice s ambulantní péčí a ředitelem je jmenován MUDr. Milan Kotyza.

Vybudována přistávací plocha pro vrtulník.

1995

Dačická nemocnice je od 1.7.1995 majetkem města, Město Dačice ji získává bezúplatným převodem. Ředitelem je jmenován MUDr. Jaroslav Řičánek. Oficiální název příspěvkové organizace je „Nemocnice Dačice, a.s.“.

1996

Primářem interního oddělení se stává MUDr. Richard Stoupenec, primářem radiodiagnostického oddělení MUDr. Karel Netoušek. Od 15. ledna je v provozu nová lékárna – vedoucí Mgr. Milena Čechová.

2005

1. února se novým provozovatelem nemocnice stává společnost PP Hospitals, s.r.o.
Od 1.7.2005 začaly přípravy k rekonstrukci operačních sálů a centrální sterilizace, od 1.10.2005 do 31.12.2005 byla uzavřena chir JIP. Slavnostní otevření proběhlo v prosinci.
V listopadu a prosinci proběhla výměna oken na části chirurgického a interního oddělení

2006

Byl vybudován výtah v budově č. 2.
12.1. nabylo kolaudační rozhodnutí právní moci – operační sály se mohou užívat.

2009

Společnost PP Hospitals,s.r.o. ukončila činnost lůžkového interního a chirurgického oddělení, nemocnice  s LDN a ambulancemi byla vrácena Městu Dačice.
Město Dačice oslovilo Jihočeský kraj se žádostí o provozování nemocnice Jihočeským krajem.

10.11.2009

Jihočeským krajem založena akciová společnost Nemocnice Dačice,a.s. jako 8. nemocnice Jihočeského kraje s převzatým rozsahem zdravotní péče od Města Dačice.
Pronajaty ordinace privátním subjektům poskytujícím zdravotní péči v areálu nemocnice. Prozatímní provozování zdravotnických provozů zaměstnanci Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

1.2.2010

Nemocnice Dačice,a.s. zahájila svůj zdravotnický provoz lůžkového oddělení LDN s 56 lůžky a ambulancemi : alergologie, interna ,gastroenterologie, LSPP pro děti a dorost, LSPP pro dospělé, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, pracoviště RTG, a to po výběrových řízeních na Ministerstvu zdravotnictví ČR a Krajském úřadu pro Jihočeský kraj.
Zahájeny rekonstrukční práce na hlavní budově, výměna vnitřního vybavení lůžkového oddělení, opravy přístrojové techniky.

2011

Prováděny rekonstrukční práce na hlavní budově, výměna výtahu, rekonstrukce přízemí hlavní budovy na gastroenterologické a interní pracoviště se 6 lůžky pro infuzní terapii,
Oddělení LDN vybaveno elektricky a mechanicky polohovatelnými postelemi a dalším potřebným nemocničním nábytkem, zřízeno 8 sociálních lůžek. RTG pracoviště bylo digitalizováno.

2012

Rekonstrukce bývalé kuchyně na nový pavilon ambulantní rehabilitační péče 4 vanami vodoléčby celotělové a 4 vanami končetinovými, novou elektroléčbou , velkou společnou cvičebnou a 5 malými cvičebnami.
V pavilonu je začleněna i ordinace lékaře fyzikální a rehabilitační medicíny, recepce , ambulance pro aplikaci parafínových zábalů a masáže, dále ambulance s tzv.“suchou vanou“.
Pokračovala výměna oken v severní straně hlavní budovy. Zahájen projekt kofinancovaný EU prostřednictvím IPVZ Praha a Nemocnicí Dačice,a.s.- „ Vzdělávání nelékařů“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, registrační číslo projektu :CZ..1.04/1.1.00/46.00001.s dokončením v roce 2013.

2013

Výměna oken v přízemí a přístavbě hlavní budovy, nákup a instalace výtahu na přepravu stravy v hlavní budově, dokončení zázemí pracovníků ambulantní rehabilitace a zaizolování budovy pavilonu proti vlhkosti, rekonstrukce části komunikací a kompletního veřejného osvětlení v areálu.

2014

Nákup nového RTG přístroje, rekonstrukce terasy hlavní budovy s montáží bezbariérového přístupu, výstavba bezbariérového vstupu k ordinaci LSPP, oprava střechy nástavby hlavní budovy, výměna oken na administrativní budově. Naplnění projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice“ výměnou oken, dveří a zateplením pláště 4 budov poliklinik s kofinancováním Jihočeského kraje a EU.