Domů 9 O nás 9 Kvalita a bezpečí 9 Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle

 • Bezpečná identifikace pacientů
  Při přijmu do nemocnice, Vám sestřička přiloží identifikační náramek 
 • Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika
  Naše nemocnice zajišťuje bezpečné uložení a nakládání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika
 • Prevence pádu
  Budete seznámeni s rizikem pádu a režimových opatření, které vedou ke snížení tohoto rizika
 • Zavedení optimálních postupů hygieny rukou
  Všichni pracovníci, kteří o Vás pečují, dodržují zásady pro provádění hygienické dezinfekce rukou
 • Bezpečná komunikace
  Při příjmu k hospitalizaci máte právo určit osoby, kterým mohou být podávány informace o Vašem zdravotním stavu
 • Bezpečné předávání pacientů
  Po celou dobu hospitalizace se o Vás stará profesionální tým, který si stanovenými pravidly předává informace o Vašem zdravotním stavu
 • Prevence vzniku proleženin (dekubitů)
  Klademe důraz na kvalitní ošetřovatelskou péči s cílem preventivně předcházet vzniku dekubitů