Domů 9 O nás 9 Kvalita a bezpečí 9 Bezpečnost informací

Bezpečnost informací

Nemocnice Dačice, a.s. považuje v návaznosti na politiku kvality a bezpečí, zajištění bezpečnosti informací, informačních a komunikačních služeb za jednu ze svýchpriorit.

Hlavním cílem politiky bezpečnosti informací je zajištění ochrany informací tak, aby byla zachována důvěrnost, integrita a dostupnost informací a řízení informačních toků v souladu s platnou legislativou.

Hlavní zásady práce s informacemi v Nemocnici Dačice, a.s. a způsob jejich zabezpečení:

  • zajištění ochrany osobních údajů v souladu s platnou legislativou,
  • začleňování zabezpečování informací do odpovědnosti za práci,
  • zvyšování bezpečnostního povědomí a zvyšování kvalifikace zaměstnanců a ostatních uživatelů informačních aktiv v oblasti bezpečnosti informací,
  • monitorování a identifikace bezpečnostních událostí a incidentů a přijímání opatření pro jejich eliminaci,
  • neustálé zlepšování bezpečnosti informací.