Domů 9 O nás 9 Spektrum poskytované péče 9 Dotace – Sociální služby

Dotace – Sociální služby

Jihočeský kraj

Nemocnice Dačice,a.s. poskytuje také pobytovou sociální službu na 8 sociálních lůžkách, která je určena především pacientům hospitalizovaným na zdravotních lůžkách, kteří již nepotřebují celodenní zdravotní péči a nemohou být tedy hospitalizováni na oddělení následné péče, ale vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nebo rodinnému zázemí se nemohou vrátit do domácího prostředí.

V roce 2023 byla Nemocnici Dačice, a.s. schválena z rozpočtu Jihočeského kraje neinvestiční dotace ve výši 362 000,- Kč na poskytování sociálních služeb jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. V roce 2022 získala Nemocnice Dačice, a.s. dotaci ve výši 350 000,-, v roce 2021 ve výši 315 000,- Kč a v roce 2020 ve výši 319 000,- Kč.

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajištěním základních činností při poskytování sociálních služeb. Prostředky jsou použity na pokrytí mzdových nákladů pracovníků podílejících se na sociální péči.