Domů 9 O nás 9 Sponzorské dary

Sponzorské dary

Jednou z možností, jak přispět ke zkvalitnění zdravotní péče v naší nemocnici je poskytnutí finančního nebo věcného daru ze strany občanů nebo firem.

Finanční dar: 

Lze poskytnout v hotovosti na pokladně Nemocnice Dačice, a.s. v administrativní budově, kde Vám bude vystaven příjmový doklad prokazující poskytnutí daru (výše daru a účel).

Finanční dar nám můžete poskytnout také bezhotovostně převodem na bankovní účet Nemocnice Dačice: 103806242/2250 a to na základě uzavřené darovací smlouvy, kterou vyplněnou, Vámi podepsanou ve dvou vyhotoveních odešlete na adresu Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II, 380 01 Dačice. Smlouva Vám bude po podpisu vedením nemocnice v jednom vyhotovení odeslána zpět na Vaši adresu.

Věcný dar:

Po předchozí dohodě můžete na základě písemné darovací smlouvy poskytnout Nemocnici Dačice, a.s. také věcné dary.

Kontakt:

V případě dotazů nás kontaktujte: tel.: 384 358 211
Všem našim dárcům za poskytnuté dary děkujeme a prohlašujeme, že budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení.