Domů 9 O nás 9 Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) si Vás dovolujeme informovat, že Nemocnice Dačice, a.s. jako povinný subjekt zřídil pro plnění tohoto účelu interní oznamovací systém.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme vždy zabývat v souladu s pokyny Směrnice. Současně Vás chceme požádat, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti této Směrnice. Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé a musí být dle Směrnice oprávněn takovéto oznámení učinit.

Informace o způsobech oznamování a vstup do oznamovacího systému naleznete zde

Základní informace pro oznamovatele

Znění směrnice ER 2019/1937

Zákon č. 171 /2023 Sb. – Zákon o ochraně oznamovatelů